Loading...

 1. Hãy đăng nhập để sử dụng những tiện ích của Diễn Đàn bạn nhé!

List khủng giftcode Mu Origin VN

Thảo luận trong 'Giftcode game Mu' bắt đầu bởi admin, 19/2/16.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  16/2/16
  Bài viết:
  75
  Đã được thích:
  395
  Điểm thành tích:
  53
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Thái Bình
  Web:
  Money:
  $567
  Mình xin tổng hợp lại tất cả các giftcode Mu Origin VN mà mình đã up tại website: http://codegame.vn cho các bạn tham khảo:
  Ai có đủ tự tin test hết toàn bộ đống code này thì giơ tay nhé!

  P/s: Xin đừng nói lời cay đắng ạ :'(

  (By Yêu Lại Từ Đầu)
  NZ8020000735FFAC0FC59FA
  NZ803000030E29D4894F618
  NZ8090000E07DB0B4955BF8

  (By Toản Bòng)
  NZ80500001A69E93F7E3AF5
  NZ8040000CEAF92562A2D65
  NZ8030000DF50721A209AC4
  NZ8040000CEAF92562A2D65

  NZ80500009F67AF73700E9A - 100k ma băng (code báo danh 15 ngày mới)

  (Share by Sơn Mi Hoàng)
  NZ8020000DE19009F185816
  NZ8030000C58CD589387AC7

  (code ngọc tâm linh, chúc phúc, vàng - Share by Thiên Long)
  NZ4030000DCF54704D8DD20
  NZ4030000C81993E02C6033
  NZ40300005591341161A44E
  NZ40300004DDBEE65893867
  NZ005000011FA265C86E1E8 (20k ma băng)
  NZ0060000F67B8369230B4D (100k ma băng)

  NZ804000033DB189D5507F7 (30 linh thạch, 100 bụi)

  NZ8090000FA60EA632FA463
  NZ8030000E78B716F32583E
  NZ8090000A44FBE8A97B71
  NZ803000052A24E7BBEF592
  NZ8090000F6B3D7FBF7F862
  NZ8090000A5A02C1C055C69

  NZ8010000F7CCE92B7B34C8

  NZ80400004D066A3E83E6D6 (30 linh thạch, 100 bụi nguyên tố)

  NZ80200005CAA6BF5BF4D18 (Share by Phạm Ngọc Hoàng)

  NZ0050000FD544DBA58B2BC - 30 ngày

  (Share by Johnny Hoàng)
  NZ8030000C9E1FF2EE7B76D - 3 ngày
  NZ802000036AA32008DE5EE - 1 ngày
  NZ803000017EB151D4B0AA4 - ngày lẻ

  NZ80800008F4C25ACC97051
  NZ80800009213C0AE8D43CF
  NZ80300006B2FBBA9B6F2C3
  NZ8080000D1A95CD93DD2C4

  NZ32200006EA4E4C09767A8
  NZ3230000D44EDF0002C510
  NZ32400004BEC47868CE2A5
  NZ3250000D1F11235CECA8C
  NZ3260000B304F22E123CA2
  NZ3270000BBB772DE1A09B7
  NZ32300007994AEC8DA9A12
  NZ322000065B92E0C328113
  NZ324000035D9E769C979D2
  NZ3250000D7BBCB5C762F3A
  NZ326000086DD0EC70FC339
  NZ3270000315D5ADC05BB5A - 30 ngày


  Z3250000E3F36C74B7A2F4 15 ngày
  NZ3260000B4076B4A23011F 23 ngày
  NZ3220000ED326BA5C29E68 1 ngày
  NZ3230000CB63B7F34F91A5 3 ngày
  NZ3240000B2DE09BA28E670 7 ngày
  NZ80200007DC32AF9BC8C44
  NZ803000044574B33B5C236
  NZ8020000ACFD708E3B1DB3
  NZ8030000AE2A58A8F94ACD
  NZ80200004DC9D0F022D1F3
  NZ80200004808A0ACC7CB23
  NZ80200003C0D2511E8A72C
  NZ8020000CD286B9FE31FB3
  NZ3220000D3688C65A811D5 1 ngày
  NZ3230000612C8F3669BA17 3 ngày
  NZ3240000A5A9AAD743FFA 7 ngày
  NZ32500003DF253D9BADF9 15 ngày
  NZ3260000C041A555249D7C 23 ngày
  NZ327000078CFFBA80587E3 30 ngày

  NZ80300008E2F2BD4D39FC0
  NZ8030000B957593AFAC5B1

  NZ8080000810467E5BDB198
  NZ8020000A0B07C18B3E8F5
  NZ80800008012B86B323AEC
  NZ8030000FEEF07D3852298
  NZ802000084636628217794
  NZ8080000D87FA8523DDFB3

  NZ80200007DC32AF9BC8C44
  NZ803000044574B33B5C236
  NZ8020000ACFD708E3B1DB3
  NZ8030000AE2A58A8F94ACD
  NZ80200004DC9D0F022D1F3
  NZ80200004808A0ACC7CB23
  NZ80200003C0D2511E8A72C
  NZ8020000CD286B9FE31FB3
  NZ3220000D3688C65A811D5 1 ngày
  NZ3230000612C8F3669BA17 3 ngày
  NZ3240000A5A9AAD743FFA 7 ngày
  NZ32500003DF253D9BADF9 15 ngày
  NZ3260000C041A555249D7C 23 ngày
  NZ327000078CFFBA80587E3 30 ngày

  NZ0060000F67B8369230B4D (100k ma băng - Share by Thiên Long)
  NZ005000011FA265C86E1E8 (20k ma băng - Share by Thiên Long)

  NZ00100001B25E6969336C5
  NZ00100004959D5887122DD
  NZ001000059B544ADF0471F
  NZ0010000B0D79D1D334999
  NZ0010000F921DAB4303ED4
  NZ00100005274531930E85D
  NZ0010000BDEC72D3E4F05D

  NZ0010000BDEC72D3E4F05D
  NZ00100001DACCA637F07C
  NZ001000084499228C1E9F5
  NZ00100005AFFD44EB2A657
  NZ0010000370C25B84BB158
  NZ001000076672AC5EB7931
  NZ001000072C649D0A100A4
  NZ0010000B006C375EE812C
  NZ00100001EF847CBC315B9
  NZ0010000D80E477EECA862

  NZ4040000584BE3D05BF825 50k ma băng . linh tinh
  NZ4040000AE465D91E541FA
  NZ4040000F21A90DECC283B
  NZ40400005707C2A462FED5
  NZ4040000ED4F3B49CD878B
  NZ40400001716D7C49CADCC
  NZ404000074184B5B999344
  NZ40400001ABF7BDFBB4154
  NZ404000046AF1CA6DBF3F1
  NZ4040000E5627927612749
  NZ4040000C54988F6250251

  NZ0010000796EF1502CE831

  NZ0020000291E64FE11DD79
  NZ00300002C3D3002672963
  NZ0040000B0FA8A54B2CD21
  NZ0050000902C28E4FBCBBA
  NZ00600001E469AA56D67BF
  NZ00700001715D3C5FB0757
  NZ00800006D5C26C1C57DB5
  NZ4030000D40DEA4CDEA99A
  NZ4040000D594629BD806D4
  NZ5010000B99FC54AFE0C8D

  NZ32700006965C076D99AA0 (30 ngày)
  NZ326000020E4F837110AF7 (23 ngày)
  NZ324000037CDF3C9B35836 (15 ngày)
  NZ324000037CDF3C9B35836 (7 ngày)
  NZ322000060C98D80627E52
  NZ3220000C9F8144532E64D
  NZ322000060C98D80627E52
  NZ32200009F7DC3F8ABF95F
  NZ32200001B4BA640C7390
  NZ3220000CC361B55B1B4AA
  NZ32200004E5AE2D414AA4C
  NZ3230000ACC2CAAB8C041E
  NZ323000038AE5C40C8DDD8
  NZ3230000FB17677D618C8C
  NZ32300008BCB56A2C2D5E4
  NZ32300008BCB56A2C2D5E4
  NZ32300007DFFA848CC3376
  NZ32300001FC9B1A0FDF2C4
  NZ3240000D065C081202249
  NZ324000027ABD3D51E12A5
  NZ324000096B481D63E00CB
  NZ3240000A07197010CCC41
  NZ3240000A07197010CCC41
  NZ3240000C8D98EEBD6E9E4
  NZ32400006EB318DF68D83B
  NZ3250000AD31B6A36AEC43
  NZ32500003A21D75026A68
  NZ3250000772E1BD2088E16
  NZ3250000996EA0ED4B58E7
  NZ3250000322E206B333AAF
  NZ3250000B590AE63F03778
  NZ325000089E6A756D20364
  NZ32500006C7EB2069BED44
  NZ3250000F0213F9C5535DF
  NZ32500006C7EB2069BED44
  NZ3250000BD06A9C319566A
  NZ331000084F6E73BA00B21
  NZ3250000782E06D389BD4E
  NZ3250000EA3722E142BAC3
  NZ3250000BD06A9C319566A
  NZ325000089E6A756D20364
  NZ3250000B590AE63F03778
  NZ3250000782E06D389BD4E
  NZ3250000EA3722E142BAC3DCE3E56
  NZ3260000E91C7581A6CFF9
  NZ3260000A3694E765C8BD7
  NZ326000074873727FAF848
  NZ32600008B3541335677FC
  NZ326000088BC12614A5E37
  NZ32600002236A48C1C20F0
  NZ3260000A5D530ED054F13
  NZ3260000C55FF9A5908D49
  NZ326000026D388C5573DB4
  NZ3260000C55FF9A5908D49
  NZ32600002B7BD7C4F69C6A
  NZ3260000170B3BA3E58D4C
  NZ3260000170B3BA3E58D4C
  NZ3260000E91C7581A6CFF9
  NZ3260000E07222320375BD
  NZ3260000E91C7581A6CFF9
  NZ32600007451B1C159E4FE
  NZ3260000A35AEA21550ECB
  NZ3260000A7FAFA58424FA8
  NZ326000034C40A44FC0C46
  NZ326000025034E55D25C5B
  NZ3260000E91C7581A6CFF9
  NZ3260000A3694E765C8BD7
  NZ32600005267FF0DCE3E56
  NZ3260000BC2AD497EDEE5C
  NZ3260000E0138CB1468936
  NZ3260000BC2AD497EDEE5C
  NZ3260000E0138CB1468936
  NZ326000074873727FAF848
  NZ326000074873727FAF848
  NZ32600008B3541335677FC
  NZ326000088BC12614A5E37
  NZ32600002236A48C1C20F0
  NZ3260000A5D530ED054F13
  NZ3260000C55FF9A5908D49
  NZ326000026D388C5573DB4
  NZ3260000C55FF9A5908D49
  NZ32600002B7BD7C4F69C6A
  NZ3260000170B3BA3E58D4C
  NZ3260000170B3BA3E58D4C
  NZ32600008B3541335677FC
  NZ326000088BC12614A5E37
  NZ32600002236A48C1C20F0
  NZ3260000A5D530ED054F13
  NZ3260000C55FF9A5908D49
  NZ326000026D388C5573DB4
  NZ3260000C55FF9A5908D49
  NZ32600002B7BD7C4F69C6A
  NZ3260000170B3BA3E58D4C
  NZ3260000170B3BA3E58D4C
  NZ3260000E91C7581A6CFF9
  NZ3260000E07222320375BD
  NZ3260000E91C7581A6CFF9
  NZ32600007451B1C159E4FE
  NZ3260000A35AEA21550ECB
  NZ3260000A7FAFA58424FA8
  NZ326000034C40A44FC0C46
  NZ326000025034E55D25C5B
  NZ3260000D8A19515F5E0F
  NZ327000067ACDED3B68DC7
  NZ3270000E8462409066674
  NZ3270000CFB5F50462812C
  NZ32700008812A4AF454165
  NZ32700004053FFCFE5008D
  NZ32700006D91AF636A95B9
  NZ32700007DDC7E75B4ABDF
  NZ32700006D91AF636A95B9
  NZ3270000B2374A2C5C01C7
  NZ327000067ACDED3B68DC7
  NZ327000084DEF6639CC3D4
  NZ327000070354B6D148796
  NZ327000041E93FEB4014C1
  NZ3270000F55D46A9C281CC
  NZ3270000A0E64E1ACF6537
  NZ3270000E8462409066674
  NZ32700008812A4AF454165
  NZ32700004053FFCFE5008D
  NZ32700006D91AF636A95B9
  NZ32700007DDC7E75B4ABDF
  NZ32700006D91AF636A95B9
  NZ3270000B2374A2C5C01C7
  NZ327000067ACDED3B68DC7
  NZ327000084DEF6639CC3D4
  NZ327000070354B6D148796
  NZ327000067ACDED3B68DC7
  NZ327000041E93FEB4014C1
  NZ3270000F55D46A9C281CC
  NZ3270000A0E64E1ACF6537
  NZ327000067ACDED3B68DC7
  NZ329000053CC6A140F9FE5
  NZ32900005704E150F7D4A6
  NZ32900009177E35C4D2B63
  NZ329000036ED59557D7F2C
  NZ3290000E6647FC0B38785
  NZ3290000539B041D6BF962
  NZ329000053CC6A140F9FE5
  NZ330000021416DCD623C93
  NZ33000004DE6AF622A3E72
  NZ330000010BE12E723B47E
  NZ330000084380E6E7EF9BC
  NZ330000049A1D2520A1ECC
  NZ3300000D596C62619358B
  NZ330000021416DCD623C93
  NZ3310000BFAA2B3DDC6F3
  NZ331000084F6E73BA00B21
  NZ33100002BB34F68427A72
  NZ3310000FA83B041CE5730
  NZ3310000849AE1589FD492
  NZ331000095EFD7960772E6
  NZ331000059E26BEA9975FA
  NZ33100002BB34F68427A72

  CODE KHÁC
  NZ4030000BE16EF8D8BC357
  NZ404000059A19F65FE2D56
  NZ4210000D7C7B416417BE5
  NZ4210000F071072851D7B9
  NZ421000041246BD7E5C1CD
  NZ50100005FD7E21989DA93
  NZ501000056E55BFA143EE6
  NZ5010000975C143DB275A5
  NZ70300009C354FC0216F83
  NZ7030000AE816D1C15AF64
  NZ7030000BDD6B193926BF4
  NZ7030000A48842D434B545
  NZ9010000BD5BDF5BBA8CD4
  NZ901000048DF0BA146E061
  NZ9010000EFC5FCDB87D289
  NZ901000058A889F19DDD31
  NZ9010000291380AB65D876
  NZ0010000EA8A45F7BAC6ED
  NZ00200007EE1B6786616D1
  nz0030000e2b5e6a931e412
  nz0040000934C2114C874B
  nz00500009dcObb95f6c765

  CODE OFFLINE
  NZ8010000F7CCE92B7B34C8
  NZ801000027CC466B1EDDA
  NZ80100003AE5E63F2AB67E
  NZ8010000F7CCE92B7B34C8
  NZ8010000AC3B39C740C39
  NZ8010000E366AEEEC0F171
  NZ80100008FE2593BEC68E8
  NZ0050000C068DC63810718
  NZ8010000FE1CC47F738CDD
  NZ8010000790E301540414E
  NZ8010000319FC323BFEE94
  NZ8010000378BF9E759A386
  NZ00600008CE3026BCFE9EF
  NZ00700008D38B22C0A2888
  NZ00800006D948BE715DEC9
  NZ4030000BE16EF8D8BC357
  NZ404000059A19F65FE2D56
  NZ50100005FD7E21989DA93
  NZ7030000BDD6B193926BF4
  NZ901000048DF0BA146E061
  NZ8010000AC3B39C740C39
  NZ8010000B20E7C7B7882F6
  NZ311100064ADFAAC0AE9C6
  NZ8010000E366AEEEC0F171
  NZ8010000D7C5BC10D7567B
  NZ8010000E5AAC68F95AEAC
  NZ8010000583D06E2288F44
  NZ8010000DC8357F5BD7FCA
  NZ8010000C3462F17AFC633
  NZ8010000469CA39C662089
  NZ80100009A10661BFCA7EC

  CODE chưa rõ nguồn gốc:
  NZ0010000B0615A59E802CE
  NZ0010000E432F0FF3E09DD
  NZ0010000782B5570CB3E24
  NZ0010000D67BF578B79EAE
  NZ00100001111D0B3A8262D
  NZ0010000642330647BCA34
  NZ0010000549E09C2A9A450
  NZ00200005D2013C78EB86E
  NZ002000037FD21A2A59EAF
  NZ00200005F53B33E7CBF8D
  NZ0020000807DD27B143BD1
  NZ0020000449BB3C950C626
  NZ0020000E1B829BD41848A
  NZ0030000E66E0D0AAB1332
  NZ003000016CE14E4C338DC
  NZ003000020F7C86ACA5CBA
  NZ00300007A80D12FBEF13C
  NZ00300005462C732F56E68
  NZ0030000D5F7A6CEE58E29
  NZ00400006A8CFACDF77655
  NZ00400004AC240526DF34C
  NZ0040000B248045DA7B314
  NZ0040000FD385A6151DF88
  NZ0040000924B80276C2CE1
  NZ0040000340F26B81167F1
  NZ5010000AB4109AF09771A
  NZ0050000C068DC63810718
  NZ00500004C4943C2F0B9E2
  NZ0050000A942F87C289D9A
  NZ0050000FD544DBA58B2BC
  NZ0050000FF6FE04CAA2214
  NZ0050000A942F87C289D9A
  NZ0050000FF6FE04CAA2214
  NZ00500009967A8A9D97496
  NZ0050000D2E02E3A13699C
  NZ0050000FD544DBA58B2BC
  NZ0050000CD1F8580C63788
  NZ00600004B9A201EC0112A
  NZ006000063B4883A1A2C1F
  NZ0060000DA1A58FE847DE8
  NZ0060000A16DF3E1A68790
  NZ00600008CE3026BCFE9EF
  NZ006000052BBA72AAA704
  NZ0060000DA1A58FE847DE8
  NZ0060000A16DF3E1A68790
  NZ00700008D38B22C0A2888
  NZ70300009BB97DEE73EC6B
  NZ00700003C7592BFC68DB2
  NZ00700005D9395C74827AB
  NZ0070000D3B18A9D537D12
  NZ00700006070AB71DB1FB
  NZ0080000D15DAF1A6E206
  NZ0080000C51149BA5A6DC1
  NZ008000053EB90A97351E8
  NZ00800006D948BE715DEC9
  NZ00800004FF1F6D5F3A37
  NZ32200008F3ACA579D9C98
  NZ3230000B8CC348F441396
  NZ32400007335E4A36136D3
  NZ32500004DADABE6132D1A
  NZ3260000DE3A55AE926081
  NZ327000022C94E2084F81F
  NZ3290000543V37B90AD7A0
  NZ3300000259F5599EC0DA6
  NZ32300007477DD8DBD9054
  NZ324000063DB022CAA6923
  NZ3220000A1DE10E64CA5D0
  NZ33100002C3DD9935390EF
  NZ3260000805DB9DDB861BF
  NZ3250000BAB6D98871D8DE
  NZ0030000F6A71CF42F93EE

  List Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 30/12 (Lúc 18h48 phút)
  NZ32600004B61FC0DCECC3B
  NZ3270000CFB5F50462812C
  NZ32600004AE4F00BD04B35
  NZ3250000BFAD228BE2E9F7
  NZ3270000E9489A8E834657
  NZ326000067A57F26CD9CE0
  NZ322000049C992F51D29D7
  NZ3230000DD2450072E34EF
  NZ324000038BF4B14B3F08D
  NZ3250000CDE95551CA998B
  NZ3300000DBAB4E7E8DFB43
  NZ33100004FBCAF124DC6F2
  NZ32600007451B1C159E4FE
  NZ32600008B9D0D2A971DFE
  NZ006000052BBA72AAA704F
  NZ9010000E2775B309752B1
  NZ50100008B9F5783123C1F
  List Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 30/12 (Lúc 18h53 phút)
  NZ3270000CFB5F50462812C
  NZ3250000F0213F9C5535DF
  NZ00500004C4943C2F0B9E2
  NZ006000052BBA72AAA704F
  NZ0060000DA1A58FE847DE8
  NZ0050000A942F87C289D9A
  NZ0040000FD385A6151DF88
  NZ003000020F7C86ACA5CBA
  NZ0010000B0615A59E802CE
  NZ002000037FD21A2A59EAF
  NZ0010000E432F0FF3E09DD
  NZ0050000FD544DBA58B2BC
  NZ0060000A16DF3E1A68790
  NZ0050000FF6FE04CAA2214
  NZ0050000A942F87C289D9A
  NZ0040000FD385A6151DF88
  NZ003000020F7C86ACA5CBA
  NZ0010000B0615A59E802CE
  NZ002000037FD21A2A59EAF
  NZ0010000E432F0FF3E09DD
  NZ0050000FD544DBA58B2BC
  NZ0060000A16DF3E1A68790
  NZ0050000FF6FE04CAA2214
  NZ3250000C5604E330C58CD
  NZ006000031697CABB74016
  NZ0050000A942F87C289D9A5
  NZ3270000CFB5F50462812D

  List Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 29/12 (Lúc 08h05 phút)
  NZ324000053FF07785B611B
  NZ3230000941A0E8A59899D
  NZ326000025034E55D25C5B
  NZ32600002A13907EABC164
  NZ32600006F7BA531D1B678
  NZ326000097053F7673264D
  NZ326000045260D1828EE4F
  NZ326000025034E55D25C5B
  NZ32600002FEA3E155FC3FC
  NZ001000017E46AC5473236
  NZ0020000595C60955AE56A
  NZ0030000B47308E21D2524
  NZ004000016368BCDF7D0EB
  NZ00500007A45FDFC67BD72
  NZ00600007DC7B16091F22A
  NZ00700001E351467D4C4B7
  NZ4030000E67C55422294F1
  NZ3220000F57A90A49C9396
  NZ3260000CA1832556DADC1
  NZ3240000FF446E94CD9924
  NZ330000026BEA6AABCB5BF
  NZ3290000A1A1B87D1270DB
  NZ3240000FF446E94CD9924
  NZ32300008DAC7AAEF14631
  NZ3220000A5ED668436C1C5
  NZ3260000E262E4899BF3B0
  NZ3260000277E52D9EDDE29
  NZ3260000CC466AFEBDA9D1
  NZ326000086129C296AE0AC
  NZ3260000130B6286C7B622
  NZ32600005267FF0DCE3E56
  NZ3250000686D09D46FC4CF
  Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 29/12 (Lúc 18h33 phút)
  NZ3260000A7FAFA58424FA8
  List Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 29/12 (Lúc 19h00 phút)
  NZ3260000A35AEA21550ECB
  NZ3260000A7FAFA58424FA8
  NZ326000034C40A44FC0C46
  NZ32900002C1A1EAAD98B7D
  NZ3310000F8F4285BAA8A84
  NZ3220000529C7F8AC5233C
  NZ32300007AB777F6BD2F6F
  NZ32400007FEB83DC05E0FB
  NZ3250000945B914AB4C340
  List Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 29/12 (Lúc 19h20phút)
  NZ32600001DC4017706472
  NZ32500006C7EB2069BED44

  List Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 28/12 (lúc 9h35 phút)
  NZ32600003ED44E081336F5
  NZ3260000A1C3D916D69A73
  NZ326000048263F433E6932
  NZ32600001873861027EE3A
  NZ32600003ECD0B427A3730
  NZ327000041E93FEB4014C1
  NZ3270000F55D46A9C281CC
  NZ006000052BBA72AAA704F
  NZ3260000FF2BBCC3E5989A
  NZ325000025F3748FA21A77
  NZ32600006E3B725E905B82
  List Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 28/12 (lúc 10h30 phút)
  NZ325000089D499866C8638
  NZ3220000E629A0DDDB44F2
  NZ3240000E65666216A525
  NZ32500006B723DCEA928DB
  NZ326000060C0F701E65C6E
  NZ32900008D525B4CF210F4
  NZ3300000D704F0A77DA158
  NZ33100001691B441273B1E
  Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 28/12 (lúc 13h12 phút)
  NZ3260000E262E4899BF3B0
  List Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 28/12 (lúc 13h28 phút)
  NZ33100001691N441273B1E

  Sau đây là List Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 27/12 (Lúc 14h41 phút)
  NZ32600008B9D0D2A971DFE
  NZ006000052BBA72AAA704F
  NZ9010000E2775B309752B1
  NZ50100008B9F5783123C1F
  NZ7030000F75546DA1D9963
  NZ403000030F3C86A7E9395
  NZ0080000EEED7740A5B8A2
  NZ40400009FE0A21B6E92C3
  NZ0070000E096AE444C0513
  NZ00600005FEBE88BB433B0
  NZ3260000D2E4EF1A3A6622
  NZ3260000A464454A951DA1

  |XEM THÊM: Kinh nghiệm chơi game Mu Origin VN

  NZ3260000AC9F8ACCC07A12
  NZ326000090A7987476C794
  NZ326000083AB58F4693B44
  NZ32600001916103EB089F5
  NZ3260000C102BD65427E36
  NZ32500006C7EB2069BED44
  NZ3250000BD06A9C319566A
  NZ331000084F6E73BA00B21
  NZ3250000782E06D389BD4E
  NZ3230000A1BA3C7FD182A8
  NZ32200004017EF41FBF214
  NZ3230000F625F75B1C4C2A
  NZ32400007D70D13F27989A
  NZ329000026D0F11DB6B1BA
  NZ3300000AB0C41D6C6CBFE
  NZ33100002B74BBD840986
  NZ32200008DBEFEB94CF2D3
  NZ3230000206D33B1A1EC4A
  NZ3240000646BF5915E5D14
  NZ3250000D8A1706640E715
  NZ326000083AB58F4693B44
  NZ33000006E20F474CF6B99
  NZ3220000370BCDE468FD22
  NZ3230000ED00E9096D8870
  NZ3240000C20CD5766C2D99
  NZ3310000CF328A14BF1C3
  NZ3220000155D24D892559E
  NZ323000016F5BD153DDD3C
  NZ3240000DCD5CFF454251A
  NZ3250000EA3722E142BAC3
  NZ3290000BE7AE12D07503F
  NZ3300000AB287ADE6EC151
  NZ3310000BA9569A63D7C8E
  List Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 27/12 (Lúc 15h00 phút)
  NZ3220000EC556F1D5C88D6
  NZ32300004F13B7D0D92790
  NZ32400003BC8D61CAD549C
  NZ32500006D4763DDF6B51A
  NZ3290000C201546EE80F72
  NZ3300000943A4D6F114F26
  NZ3310000C90ED1B46A071E
  NZ32600005369AC56A5D7D3
  NZ3310000AD835187F22EAE
  NZ330000095462762E3B9DC
  List Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 27/12 (Lúc 15h38 phút)
  NZ32600006DF1FA7EA13BD5
  NZ3220000F5B58CDD4F255D
  NZ32200001322E70FBC4AF
  NZ3230000962267EFC1BAEE
  N2326000AABD43884BE0E8
  NZ32200004C9AF1C9E9DA58
  NZ3230000701900A7C770EF
  NZ330000073F04BFA9ACD4C
  NZ3260000AABD43884BE0E8
  NZ0010000F8E026246AED2
  List Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 27/12 (Lúc 15h45 phút)
  NZ0020000E1455CA74D837
  NZ0030000C58A989A348F39
  NZ004000094403869996861
  NZ0060000C4EA613EA2BB6A
  NZ0070000B279FF6FD818C
  NZ90100008A5BB401F60F14
  NZ70300001240AFE5613C7E
  NZ50100003F5B0678AC69D0
  NZ4040000D8394569116D92
  NZ4030000BC9F411F17B093
  NZ3220000994F31B90F25C2

  |XEM THÊM: Hướng dẫn Mod cánh trong Game Mu Origin VN


  NZ323000090C86387D98017
  NZ324000053155A9DF691B2
  NZ325000096A9E47101D86
  List Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 27/12 (Lúc 15h55 phút)
  NZ3290000FD353216E9D368
  NZ3300000CB9AC50A438C42
  NZ33100005F659F18871454
  NZ901000041B54B8FD30023
  NZ70300004836E89C13D62F
  NZ3220000B39255F4140469

  Sau đây là List Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 26/12 (Lúc 13h42 phút)
  NZ3260000C102BD65427E36
  NZ32000068924C3353F93B6
  NZ326000074873727FAF848
  NZ32600008B3541335677FC
  NZ326000088BC12614A5E37
  NZ32600002236A48C1C20F0
  NZ3260000A5D530ED054F13
  NZ326000026D388C5573DB4
  NZ3260000C55FF9A5908D49
  NZ32600002B7BD7C4F69C6A
  NZ3260000170B3BA3E58D4C
  NZ3260000170B3BA3E58D4C
  NZ3250000FB870CD8C24E13
  NZ324000055ECC62660A930
  NZ32200007C8315DF3C4D43
  NZ3230000A769A3BF89171F
  NZ32900005704E150F7D4A6
  NZ3310000FA83B041CE5730
  NZ330000049A1D2520A1ECC
  NZ32200009F7DC3F8ABF95F
  NZ32300007DFFA848CC3376
  NZ3240000D065C081202249
  NZ3250000996EA0ED4B58E7
  NZ32900009177E35C4D2B63
  NZ330000084380E6E7EF9BC
  NZ3310000849AE1589FD492
  NZ3250000322E206B333AAF
  NZ32200001B4BA640C7390
  NZ329000036ED59557D7F2C
  NZ330000010BE12E723B47E
  NZ331000095EFD7960772E6
  NZ3220000CC361B55B1B4AA
  NZ3230000FB17677D618C8C
  NZ3240000C8D98EEBD6E9E4
  NZ32500003A21D75026A68
  NZ323000038AE5C40C8DDD8
  NZ324000096B481D63E00CB
  NZ3250000772E1BD2088E16
  NZ3300000D596C62619358B
  NZ3310000BFAA2B3DDC6F3B
  NZ3220000FBB379A8339113
  NZ3230000C41AEDD732F2F8
  NZ3240000E2385DA60E027C
  NZ32500004A5387DA3356B7
  NZ3260000550F75B2888052
  NZ3290000A93755C9B382AC
  NZ3300000BB68D0794AD3D1
  NZ331000063D1C6F9E7C0AE
  NZ32200001E22146880E9A6
  NZ323000031FB9E213869AA
  NZ3240000986A1752C7AA18
  NZ330000095462762E3B9DC
  NZ3310000AD835187F22EAE
  NZ32200001322E70FBC4AF
  NZ3230000CD619FBD9F32E7
  NZ3240000E6F4F78207213F
  NZ32500009CBB839E984EF
  NZ32900009E0A85B449D53E
  NZ330000027A945EEB1828E
  NZ331000052E07ED9EF83F1
  NZ32000068924C3353F93B6
  NZ32600005FE7DE2B0F1E5B
  NZ32600002DCBC9DB951D3E
  NZ3360000D948B442C6513
  NZ3260000277E52D9EDDE29
  NZ3260000CC466AFEBDA9D1
  NZ326000086129C296AE0AC
  NZ3260000130B6286C7B622
  NZ32600005267FF0DCE3E56
  List Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 26/12 (Lúc 13h52 phút)
  NZ322000048AB78B25B048
  NZ3230000D133FEE6C3E111
  NZ3240000AA0BC8A170B158
  NZ3250000441DC73163197F
  NZ329000078A6608C7EC5A9
  NZ33100009BC68CD434EF85
  NZ3220000FBFCF91E2D514D
  NZ323000056A2F4BF5444C6
  NZ32400002701BC9800FCF9
  NZ322000023240A77FAF72B
  NZ32300007D12BC490310C1
  NZ3240000E31DDE9D317BAF
  NZ33100007AA23A6C0C14E7
  NZ330000073E811F49A59F8
  NZ32200004A30B751D5E4E6
  NZ32600005369AC56A5D7D3
  List Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 26/12 (Lúc 15h00phút)
  NZ001000017E46AC5473236
  NZ0020000595C60955AE56A
  NZ326000047B2AEE19D1746
  List Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 26/12 (Lúc 15h15phút)
  NZ3260000A3694E765C8BD7
  NZ32600005267FF0DCE3E56
  NZ3260000BC2AD497EDEE5C
  NZ3260000E0138CB1468936
  NZ3250000B590AE63F03778
  NZ3240000A07197010CCC41
  NZ325000089E6A756D20364
  NZ322000060C98D80627E52
  NZ32300008BCB56A2C2D5E4

  NZ3220000FBB379A8339113
  NZ3230000C41AEDD732F2F8
  NZ3240000E2385DA60E027C
  NZ32500004A5387DA3356B7
  NZ3260000550F75B2888052
  NZ3290000A93755C9B382AC
  NZ3300000BB68D0794AD3D1
  NZ331000063D1C6F9E7C0AE
  NZ32600002B7BD7C4F69C6A
  NZ32200009F7B3967CCF7D9
  NZ323000054949BC48B26DA
  NZ32400004949104102EC89
  NZ3250000DABAF760E07A11
  NZ3290000E1AA2427A59F2E
  NZ330000047C4D7E67850AE
  NZ3310000C3605BFE530194
  NZ3220000A20FC4742C9E65
  NZ323000024F514FCDB1FDE
  NZ3240000E0AF3DBCEA79B4
  NZ3250000B55585E41AA798
  NZ3290000BCB0BE0977894F
  NZ33100008B2F653E1D1BCA

  NZ326000059B34286D7E4E
  NZ3220000BE8E5D8D0EEB6B
  NZ32300009E93ECD78FFB7B
  NZ3250000B590AE63F03778
  NZ3240000A07197010CCC41
  NZ32900007BE936B5BBFDBE
  NZ330000046562D9C48D992
  NZ3310000A08AA63D7676CA
  NZ3260000A3694E765C8BD7
  NZ322000088B785D8B0083
  NZ3230000E4BFD8AB341CF6
  NZ3240000DAC21CFE8836F2
  NZ3250000799B9FA446DBA4
  NZ32600006CFBA0E4F114B9
  NZ329000053540AE3DA75F4
  NZ3300000CB22B633F8C11B
  NZ3310000862759C3625B5C
  NZ326000086129C296AE0AC
  NZ32600005267FF0DCE3E56
  NZ3260000BC2AD497EDEE5C
  NZ3260000E0138CB1468936
  NZ3250000D7D9B15A12F02D
  NZ326000059B34286D7E4E
  NZ3250000C664158E30DE8F
  NZ3260000130B6286C7B622
  NZ329000073C9211E8F0D56
  NZ3300000496D35D0522AD5
  NZ3310000FF89CBD8A10CBF
  NZ3220000A17FB664355A34
  NZ3230000BBD00B8110C11D
  NZ3240000E1BE730F7639A0
  NZ3250000665FC9DAB4DCC5
  NZ3220000B60F27AB69F290
  NZ32300003C23B54B050E46
  NZ3240000B72CDDE940CF98
  NZ32500003E578413828091
  NZ32900008A9C730480B3CE
  NZ3300000E49D37F982064B
  NZ3310000F58984540A2AFD
  NZ3220000E6921D7A15F4E1
  NZ32300009890857F8CEC5
  NZ32400002C74B5E826BEAB
  NZ3250000E0BC2238E91AFE
  NZ326000056084760899EB7
  NZ3290000D7944E85A3E45C
  NZ3300000D97D10BB58BF4D
  NZ32300001B27108AAC528
  Z3240000C79D75CE31D96C
  NZ32200003219954E9A7978
  NZ3260000130B6286C7B622
  NZ3270000785E8B3CE2FC18
  NZ3260000FA0CD91645BC9B
  NZ3260000DAEF2B1628E23A
  NZ3310000FA87A009981452
  NZ33000008D30DFBEA49BD0
  NZ32900007D854AE6B0A483
  NZ3250000120E6EFC466CB1
  NZ3240000EC91D888D74CF4
  NZ323000074E6430C52A158
  NZ32200009CF454D74C8961
  NZ3220000DF6471E24FC8CC
  NZ32200006BE82150919CC1
  NZ3220000CCC959E8358598
  NZ32500004747877DAFB162

  NZ33100004DC5B4883D24C6
  NZ32500003E578413828091
  NZ331000055F15BC5CA58CC
  NZ006000062628C9951F9D3
  Z00700005B7CECC3DA185F
  NZ0080000EE96BD0DE7BB9E
  Z901000029AB2F8D70068D
  NZ00200009384D66A6A756B
  NZ0030000C4213ADC66EAA5
  NZ00400008A1E0F8E1D1446
  NZ005000095A1AA8C21ADAA
  NZ0060000C1605E7BB648E8
  NZ00700008FF616E34748C0
  NZ00800004FCD56E047BE4
  NZ4030000C13CC75B17CE9F
  NZ40400004B39B9F541E6C9
  NZ50100002D1EE164E491C9
  NZ7030000B0960032102C38
  NZ901000051E20B8D8AAAAE
  NZ00100003DBFF3633E6342
  NZ4040000DCCDBC4C1563E1
  NZ403000077980F8CA03448
  NZ90100007837EB26319E25
  NZ7030000A7B3E77FF27A6A
  NZ5010000B697F0AD15BF32
  NZ4040000E931831017CDA1
  NZ4030000AC97BE110E4B20
  NZ0080000ED15FADB7A23D2
  NZ0070000F03F2F862325B
  NZ0050000A942F87C289D9A
  NZ0040000FD385A6151DF88
  NZ003000020F7C86ACA5CBA
  NZ002000037FD21A2A59EAF
  NZ0010000E432F0FF3E09DD
  NZ006000062628C9951F9D3
  NZ00700005B7CECC3DA185F
  NZ0080000EE96BD0DE7BB9E
  NZ901000029AB2F8D70068D
  NZ00200009384D66A6A756B
  NZ0030000C4213ADC66EAA5
  NZ00400008A1E0F8E1D1446
  NZ005000095A1AA8C21ADAA
  NZ0060000C1605E7BB648E8
  NZ00700008FF616E34748C0
  NZ00800004FCD56E047BE4
  NZ4030000C13CC75B17CE9F
  NZ40400004B39B9F541E6C9
  NZ50100002D1EE164E491C9
  NZ7030000B0960032102C38
  NZ901000051E20B8D8AAAAE
  NZ00100003DBFF3633E6342
  NZ4040000DCCDBC4C1563E1
  NZ403000077980F8CA03448
  NZ0080000CC6088212DC58C
  NZ4030000E73FEA4EF8712
  NZ40400002AC6C52A22255D
  NZ00100006E4D2892313262
  NZ002000082CE778725C711
  NZ00300006567C0D81B39A6
  NZ0040000373BA61B3D69D2
  NZ0050000EB3702F9CED1A6
  NZ0060000D673D2B20927EE
  NZ0070000F48182EE6400BD
  NZ50100004038F73197337E
  NZ7030000D703EB14BF75AB
  NZ9010000E2F870F4D97CD6
  NZ32400001C415EEAB9B066
  NZ3260000277E52D9EDDE29
  NZ3260000CC466AFEBDA9D1
  NZ3250000A473F67964C62
  NZ3250000698E09BD968D21
  NZ3250000F4B547AB010546

  (Thành viên Nguyễn Trần Kiên chia sẻ)
  1 ngày NZ32200001DCD04E62ED5C2
  3 ngày NZ323000073940FFB73FD5B
  7 ngày NZ324000045EFB80CD71349
  Ngày lẻ NZ3300000450C9B25DA60B3 NZ331000062E853A218911C

  [Code Game Mu Origin VN cập nhật ngày 22/12]
  NZ32900009871C8A2B34C6A
  NZ33000007D814D4A28B452
  NZ3310000A00A29635EDA54
  NZ322000010F426D8288C89
  NZ32300005AB8A7F8F5BE51
  NZ3240000D1FCDFC733C168
  NZ3250000AD8ADADFF4D7AD
  NZ0020000344AA10FE94069
  NZ00300004EA163334ECA7A
  NZ0040000637A2A3F1266FA
  NZ0050000C868775391D8A1
  NZ0060000B45EBBD6AB4E68
  NZ00700003B8C9077B74BCF
  NZ0080000758A288FFA5C25
  NZ403000072D087CD521C48
  NZ404000022DF1188D328A6
  NZ50100002F4B36386D877E
  NZ7030000C8D5C0C45E427F
  NZ9010000F0724E9FB343EE
  NZ3220000A6C09F6E746B6A
  NZ325000022E104F692E9CC
  NZ32200002A8FD5678B0FAE
  NZ3230000B3D2C54B618FB1
  NZ324000040C6179FF37228
  NZ3250000A7377D6D23E4CF
  NZ3290000D88B8F3BA1A827
  NZ33000008441E866421D48
  NZ331000040A88C7F39923F
  NZ325000022E104F692E9CC
  NZ001000022CB32E3152056
  NZ00200002749137E726130
  NZ00300007DDE450B9F9BAE
  NZ0040000902985D029D61
  NZ0050000958435B1BE53DC
  NZ006000089FC7A52DB6A53
  NZ00700004EC15A973FB3EB
  NZ00800009A1A0C3CD489B7
  NZ40300007B205F9244EDDD
  NZ4040000B52B3B9FC21239
  NZ50100008543E40054DA6A
  NZ703000077A20E7EA3ACCA
  NZ9010000BE4580F84B70FB
  NZ001000052D11CFFA3CAEA
  NZ00200003550357BADE082
  NZ0030000712A1D7F76A168
  NZ004000037F4F53B3F5A67
  NZ0050000BC1A22F9F7E813
  NZ0060000B2B1F5B0D23EA9
  NZ00700007CDA7787BCC0BE
  NZ008000030687A7C52B817
  NZ4030000BC179A3611CE4B
  NZ4040000ABA775533548E4
  NZ50100007BBA791A37AF51
  NZ70300004836E89C13D62F
  NZ901000043F21F0281D2D7
  NZ00100006E4BDF71A33F44
  NZ002000096771633D86992
  NZ00300006D696CFD63F38D
  NZ004000032B68670360E57
  NZ00500009BD53A7FFCBB7C
  NZ0060000CDF96CEF3DF4D2
  NZ00700001517AE1118F433
  NZ00800009CEC02C4EFB38D
  NZ40300002280450EDB756E
  NZ40400007F0026CBF6036C
  NZ501000046F651863FC2A7
  NZ70300008E4D5DF8C4CD34
  NZ9010000514DFC60A2381F
  NZ001000073FF42A42678F7
  NZ00200001C7BC32DA4292D
  NZ0030000F2A94019BA4675
  NZ0040000ABBC1B332F2F39
  NZ0050000C51F29DCCEB845
  NZ00600003062C4C5397C66
  NZ0070000571D2C9C7A7E3B
  NZ0080000B19216D537D230
  NZ40300005E6F1BE5F7515D
  NZ40400003173F1946C6FB8
  NZ5010000B4EDC58626C0A5
  NZ70300009579D4206CFB27
  NZ90100004F9359D24DFF2E
  NZ3260000F655C1743F4983
  NZ3310000D99D5423FD6D69
  NZ3220000994F31B90F25C2
  NZ323000090C86387D98017
  NZ324000053155A9DF691B2
  NZ325000096A9E47101D86
  NZ3290000FD353216E9D368
  NZ3300000CB9AC50A438C42
  NZ33100005F659F18871454
  NZ3230000495937F91B22A2
  NZ3250000817E7E6D1D5D60

  NZ3250000872E32E7E1CBF3
  NZ33000005EEE5C6F7A4D6
  NZ331000056DCD4F7CBBDD6
  NZ33000005EEE6C6F7A4D6
  NZ3310000381C2AB050894B
  NZ33100001EFE3BEABB19E8
  NZ3290000827A057E30CDD7
  NZ33100004BF79F44E580D0
  NZ3260000E0138CB1468936
  NZ32700001CD0E2F96F08E1
  NZ32200007053809C6F4BF7
  NZ3230000DDDDFBB5F38AEC
  NZ3240000C2F025D305EA29
  NZ3250000B95EEAA2995BC8
  NZ001000083A50167149AC7
  NZ002000072AECE9D858B72
  NZ0030000EC3A7E25073250
  NZ00400003CCE6B6B3A7137
  NZ00500004C8F8EF91D0732
  NZ00600005C493F431CDDD9
  NZ0070000558D9EBCB1F08D
  NZ00800002FBC041B1CEAE1
  NZ4030000301FC5F591B80
  NZ4040000C2E63B29AAF396
  NZ501000090CA268B47F8AB
  NZ703000095710D4465E9EC
  NZ901000041B54B8FD30023
  NZ3310000664F3662A79552
  NZ32700001CD0EF96F08E1
  NZ3310000B6EF71ABDA5D3
  NZ3250000473EC4FFEB1D8E
  NZ0010000DBBC7482F06A44
  NZ0010000DBBC7482F06A44
  NZ0020000CB1CB200069BE9
  NZ0030000BE45C1A67239C6
  NZ004000023EB5BC42E00AF
  NZ0050000F207B8828D18DF
  NZ0060000F7242BC554B232
  NZ0070000ED1F71BC977099
  NZ0080000B2F43CA8B501F8
  NZ403000092417802C7EDE2
  NZ4040000DDCFDEB1165EE8
  NZ501000076A2C6D0B8C168
  NZ7030000A9CEB0B45EEB43
  NZ9010000C01BE51082659F
  NZ3220000887BF1FA224DD3
  NZ3230000C978A5AF551CE5
  NZ3240000B4D440BC12996D
  NZ3290000CE82BD996C936A
  NZ3300000D339945185417E
  NZ3310000D648D958DA29D1

  NZ31110001D7B9052F377C2
  NZ3240000F9C6DD7E299CA6
  NZ32500009F626987E92A43
  NZ32500003400381AE33594
  NZ326000077E451095B7A8E
  NZ3270000B2A894B624219F
  NZ3250000C5A9FF784B3399
  NZ3220000720658549BB1AF
  NZ3230000DDDDFBB5F38AEC
  NZ3240000C2F025D305EA29
  NZ3250000B95EEAA2995BC8
  NZ32500002BB07425119C41
  NZ324000060BAFEADC753E7
  NZ32500006F1C898F6ACBBB
  NZ325000048CE114719065A
  NZ32500003D6D7D252FF03E
  NZ32200009DC122AB069C5A
  NZ32500003D6D7D252FF03E
  ZN3250000AB000245A120BE
  NZ3240000834ECB49C8EB24
  Z404000016BECED757A29
  NZ3250000C5604E330C58CD
  NZ32500003832D85569D6B7
  NZ40400007558FC1C4403DB
  NZ32200003A85BA8B1F3353
  NZ8650000C7C864CB070B9A
  NZ32500002F9742EB7305C8
  NZ213000051393A45C70C43
  NZ214000030447C57147A35
  NZ215000056535BAD4B264E
  NZ21700003F299E17C44EFB
  NZ218000072AB3D59FFCA2E

  NZ2190000F2D3952983DDDB
  NZ5010000AB4109AF09771A
  NZ70300009BB97DEE73EC6B
  NZ8610000575962605B2F49
  NZ862000097A1DAE9C085B
  NZ863000060B798ACF66A38
  NZ86400001C7DE344875445
  NZ86500003ED26624848D18
  NZ866000021FE5BB6ECAF4A
  NZ8670000C69176F14D0D5B
  NZ8680000CF2E71BE11F9A0
  NZ9010000EFC5FCDB87D289
  NZ220000045325BE71A8943
  NZ2230000268E157AE3679E
  NZ22400003A8A577105A6A
  NZ2250000F74678EF8A5741
  NZ2260000F1AD6A077C834
  NZ2420000DC9785D0E0769C
  NZ4210000D7C7B416417BE5
  NZ2360000784A3F9BC1AB92
  NZ2040000B0FD48A0E2A7D9
  NZ22200004AC12E71B0B43C
  NZ24500002A0E39962556C
  NZ2570000DFA9834CBD9B7F
  NZ2580000A212C580707198
  NZ0010000782B5570CB3E24
  NZ00200005F53B33E7CBF8D
  NZ0030000E66E0D0AAB1332
  NZ0040000924B80276C2CE1
  NZ0050000FF6FE04CAA2214
  NZ0060000A16DF3E1A68790
  NZ00700003C7592BFC68DB2
  NZ00800004FF1F6D5F3A37
  NZ2000000DC65A30CBB5D13
  NZ2010000CAD1E41A59ED5A
  NZ21000003A83501A5968F0
  NZ213000096A5FF06F787A6
  NZ2140000ED2404CD8841D
  NZ2150000252D941F779B6C
  NZ2170000B4512E71E9A19B
  NZ2180000926727E88CEADA
  NZ21900007A56E3E1DC5A29
  NZ5010000EB0465E6DE3E42
  NZ7030000A48842D434B545
  NZ86100007A427332A9B684
  NZ8620000E0A6A2A536D996
  NZ8630000DD8B060A09598C
  NZ864000046BE35B6B37217
  NZ8650000DA399F1904A69D
  NZ8660000D76D728D8FE369
  NZ86700004A6F4F17CCD95
  NZ86800006A067511168F80
  NZ9010000BD5BDF5BBA8CD4
  NZ2200000826CC6CC670BFE
  NZ22300004CE60FFD8B197
  NZ2240000DF5AA55530B734
  NZ2250000A233086B21F3BA
  NZ2260000266B914084D7BD
  NZ2420000FE7DC5455544B8
  NZ421000041246BD7E5C1CD
  NZ236000039B279521B9B4D
  NZ204000030929FC07DA543
  NZ22200008B18CD5046C14
  NZ24500002A0F896E8729C
  NZ2570000DFD80DA59B118C
  NZ25800004E295FAD22D936
  NZ0010000D67BF578B79EAE
  NZ0020000807DD27B143BD1
  NZ00300007A80D12FBEF13C
  NZ0040000340F26B81167F1
  NZ00500009967A8A9D97496
  NZ0060000DA1A58FE847DE8
  NZ00700005D9395C74827AB
  NZ008000053EB90A97351E8
  NZ2000000EC46B6809C6BE0
  NZ20100005F74C759B87A77
  NZ2100000AD4E93265EB871
  NZ00100001111D0B3A8262D
  NZ0020000449BB3C950C626
  NZ00300005462C732F56E68
  NZ00400004AC240526DF34C
  NZ0050000D2E02E3A13699C
  NZ006000063B4883A1A2C1F
  NZ0070000D3B18A9D537D12
  NZ0080000C51149BA5A6DC1
  NZ2000000E0944AA8D251AF
  NZ201000071D915A591C716
  NZ2100000F069DC1C737CF8
  NZ2130000D2670EC624F2C4
  NZ2140000F2E70C74AEC4BE
  NZ21500003FBDEE825AFDD5
  NZ2170000D9A3598E38F553
  NZ2180000E974D29DB43C62
  NZ21900008D96D82691CA8C
  NZ22000004334E566751229
  NZ2230000CF8F28EAA71B31
  NZ22400007118EB0ABFAAD1
  NZ225000034F485E8708DF1
  NZ501000056E55BFA143EE6
  NZ8610000F64B41DB1FA991
  NZ8620000A52E4DC0366964
  NZ8630000E8DBE39551798A
  NZ8640000B38C9F87799642
  NZ86500004E66A95FB572A2
  NZ8660000EA8D6E0FA546FA
  NZ86700004ADB36B275B432
  NZ8680000CD9B382E3EA1E8
  NZ7030000AE816D1C15AF64
  NZ2260000F37835F7C2F6CA
  NZ2360000668462F6534A1C
  NZ2420000816D8124F7D6A6
  NZ4210000B51B394D22F14B
  NZ901000058A889F19DDD31
  NZ20400006D5E70DA4AD843
  NZ2220000C72250B1627141
  NZ24500001F3782E72F60BF
  NZ2570000D43623AD5B2DA9
  NZ2580000E11607B18A51F2
  NZ0010000642330647BCA34
  NZ0020000E1B829BD41848A
  NZ0030000D5F7A6CEE58E29
  NZ00400006A8CFACDF77655
  NZ0050000FD544DBA58B2BC
  NZ00600004B9A201EC0112A
  NZ00700006070AB71DB1FB
  NZ0080000D15DAF1A6E206
  NZ20000003436AA31CF099F
  NZ2010000F04D560C6581D1
  NZ2100000D7F89BE641AF87
  NZ213000068EF94CD520C9A
  NZ214000053E244824E8C58
  NZ21500003C8A87C1C52088
  NZ2170000841BFEDD50DAA2
  NZ2180000661B6862F1F2F7
  NZ21900001E48769260585C
  NZ2200000F8F380B35511D0
  NZ22300004B54B3CA3F7F0
  NZ22400007947CD7AF0B398
  NZ225000014846D93C36F7B
  NZ5010000975C143DB275A5
  NZ86100006A781C876D91B0
  NZ8620000365D92CDB39C9D
  NZ8630000D441FF4F8EFDBE
  NZ8640000D7FD2ED31EA87D
  NZ865000015BD5343D32DC0
  NZ86600006205FB3AAFB9BB
  NZ8670000E74832D4A02719
  NZ8680000647B4E2B9ACCF2
  NZ70300009C354FC0216F83
  NZ22600006B813FF26A91E6
  NZ2360000D021D587A6A792
  NZ24200002718199844A926
  NZ4210000F071072851D7B9
  NZ9010000291380AB65D876
  NZ20400009FB22A1AD582EE
  NZ2220000611EAD49A8CAA3
  NZ24500001F41B4B93A6D33
  NZ2570000D44559E5ED1426
  NZ2580000B9D6915AD6FD11
  NZ0050000CD1F8580C63788
  NZ0010000D52F25542AD21
  NZ0010000988A81894D747
  NZ001000065F3848AED2250
  NZ0010000757E366F8B5A11
  NZ0010000D67BF578B79EAE
  NZ00100007D5F842D743F9C
  NZ0010000F924D60108A7BD
  NZ001000081B852AFE67049
  NZ0010000763B2DCF58ED27
  NZ0010000C236DE52C0F81
  NZ0010000CEDE47E0C55D4A
  NZ001000065565467B50412
  NZ00100007DE0ADD4673595
  NZ0010000BF3992E623307
  NZ00400007F2700F302C98E
  NZ004000037BA4995670CCC
  NZ004000011EB09D9748281
  NZ0040000A06B61CAA3647A
  NZ0040000F3DF76D5EFF8F
  NZ0040000CAE67E15654C46
  NZ0040000F1D2EF03F86888
  NZ0040000A007BA95B8A11E
  NZ004000085D2CDF8CD25CA
  NZ0040000809A73AA417B87
  NZ0040000D67D12131114DA
  NZ0040000C813085B432937
  NZ00400007C0BE4BA0EF05F
  NZ4NZ4040000AF1155E48E2465
  NZ404000032D1ACC525817D
  NZ4040000D98CE6E485D586
  NZ4040000C54B68F4503998
  NZ40400004F3C4959F2D99B
  NZ40400001757E570E985A6
  NZ4040000198CA4E959198E
  NZ404000023FA51B7FD79F9
  NZ4040000AF2950581F446
  NZ4040000F25C67A2DCD6C6
  NZ40400005954DE9112C6D
  NZ4040000F7CC2D9DC1D56F
  NZ40400009BE216460C2096
  NZ4040000F4E5AA9CD96C98
  NZ40400004DD05977F6B92
  NZ404000012D8D7D59F61EE
  NZ4040000BB935EAFC3AA19
  NZ4040000116AFC3CB02447
  NZ40400008D2E38ABE8A03
  NZ40400003581EA2351302
  NZ404000086F5D1862E46D8
  NZ4040000F1C84EDC5F03E8
  NZ404000070BE75EA61B0DF
  NZ4040000D262B90C174FDE
  NZ4040000AFA6DC8CBD44B7
  NZ40400001B368776B5605
  NZ40400006D0BA1630E8FD2
  NZ404000025E904E6134641
  NZ404000076699F26827A31
  NZ4040000383DC67595061
  NZ40400007558FC1C4403DB
  NZ404000067FA66D82783B6
  NZ404000034F8985AEB033B
  NZ40400003A44319FBECCF6
  NZ404000027FB095CB89076
  NZ40400002E57AA390CB63
  NZ4040000B072C1C38540E3
  NZ4040000B8673430035A53
  NZ4040000A1970C1ED59E7C
  NZ4040000BA5A65305668AF
  NZ4040000F50BF77F5DA98
  NZ4040000B18B1ACEA76042
  NZ4040000852460AB17E0DA
  NZ40400007923F23F11B99B
  NZ4040000A9B89251BAD58E
  NZ404000014D8F29BA02729
  NZ4040000ED3929FD7BCEF0
  NZ404000050707B4CF0877C
  NZ4040000F5351D460ECBF2
  NZ40400008FEE01D57667FA
  NZ4040000AC295FB26E22A6
  NZ4040000B77F3A340E4B4
  NZ4040000FDECEC784F9783
  NZ4040000325A0A99699C2A
  NZ4040000C7E27741A40E5C
  NZ4040000338216BAB230CA
  NZ4040000B20E98763301D5
  NZ4040000C01BFD38BE87F1
  NZ4040000850BD1160974D1
  NZ4040000DC69C7DD248F92
  NZ40400003A23C8C59345F2
  NZ4040000C67188836A28A6
  NZ4040000E747534E0A679C
  NZ4040000273159980DB9FE
  NZ404000098297943D5F127
  NZ40400009E2FCF385E2312
  NZ404000039E5670DAEB2A6
  NZ4040000D09DE3619CBD4A
  NZ40400004B9E8F3C995747
  NZ4040000DB98B3398CB28F
  NZ4040000F4B5BBC08F23E2
  NZ4040000700D00923F7669
  NZ40400003FFF38897749FE
  NZ40400002316C4D238C417
  NZ40400002C5236D7C6B635
  NZ404000017C2C1BF0E5886
  NZ4040000C57E0B8E4A9879
  NZ404000037AD2F93DB36F0
  NZ40400005201F622DB7835
  NZ404000029F05BB666DD18
  NZ40400008EF60AEB1C1E2D
  NZ40400003D693CB960F5C4
  NZ4040000F0C7D11A105E62
  NZ4040000D67895CB93A3E0
  NZ404000075CDA9F2D42149
  NZ40400002B8D20C1599A59
  NZ4040000EB94425B988E4B
  NZ404000016BECED757A29
  NZ4040000194B0C65A01E2A
  NZ4040000A6A14228460C7B
  NZ404000048BD56664D01EC
  NZ4040000B8E6A8B3599DBE
  NZ4040000BF99F9031B5874
  NZ4040000B6D73F5A4602D2
  NZ40400009663BF31896631
  NZ4040000C77B7C5F26F1E1
  NZ40400003104573F6FC3D4
  NZ4040000C7E0927D6D73A9
  NZ4040000D21BABA75FCFB2
  NZ40400006DA1EE97BA3BBA
  NZ404000089B38B5CEAC176
  NZ4040000E0B54EAE013D3B
  NZ4040000FF339FB6B3A9BC
  NZ4040000CE4E9DD4F4102E
  NZ40400009BFE6EEB001567
  NZ4040000321DA7AF2A57D1
  NZ404000087623FF507BDF1
  NZ4040000CD8B67FCEB613E
  NZ40400005789A4DB360787
  NZ4040000E8DDB71877A7B
  NZ404000019EDC580C15F80
  NZ4040000AEA6AF04995FC3
  NZ4040000D5A6DE2E73FB2E
  NZ4040000AAB167255734FA
  NZ40400001A698F886690B4
  NZ40400004B6E0AC8E8ACE5
  NZ4040000D74A80E418BF16
  NZ404000070CE83F434B93B
  NZ4040000AEC9FAF9E19570
  NZ4040000175EB4C1ABAD4B
  NZ404000032D1ACC525817D
  NZ4040000D98CE6E485D586
  NZ4040000C54B68F4503998
  NZ40400004F3C4959F2D99B
  NZ40400001757E570E985A6
  NZ4040000198CA4E959198E
  NZ404000023FA51B7FD79F9
  NZ4040000AF2950581F446
  NZ4040000F25C67A2DCD6C6
  NZ40400005954DE9112C6D
  NZ4040000F7CC2D9DC1D56F
  NZ40400009BE216460C2096
  NZ4040000F4E5AA9CD96C98
  NZ40400004DD05977F6B92
  NZ404000012D8D7D59F61EE
  NZ4040000BB935EAFC3AA19
  NZ4040000116AFC3CB02447
  NZ40400008D2E38ABE8A03
  NZ40400003581EA2351302
  NZ404000086F5D1862E46D8
  NZ4040000F1C84EDC5F03E8
  NZ404000070BE75EA61B0DF
  NZ4040000D262B90C174FDE
  NZ4040000AFA6DC8CBD44B7
  NZ40400001B368776B5605
  NZ40400006D0BA1630E8FD2
  NZ404000025E904E6134641
  NZ404000076699F26827A31
  NZ4040000383DC67595061
  NZ40400007558FC1C4403DB
  NZ404000067FA66D82783B6
  NZ404000034F8985AEB033B
  NZ40400003A44319FBECCF6
  NZ404000027FB095CB89076
  NZ40400002E57AA390CB63
  NZ4040000B072C1C38540E3
  NZ4040000B8673430035A53
  NZ4040000A1970C1ED59E7C
  NZ4040000BA5A65305668AF
  NZ4040000F50BF77F5DA98
  NZ4040000B18B1ACEA76042
  NZ4040000852460AB17E0DA
  NZ40400007923F23F11B99B
  NZ4040000A9B89251BAD58E
  NZ404000014D8F29BA02729
  NZ4040000ED3929FD7BCEF0
  NZ404000050707B4CF0877C
  NZ4040000F5351D460ECBF2
  NZ40400008FEE01D57667FA
  NZ4040000AC295FB26E22A6
  NZ4040000B77F3A340E4B4
  NZ4040000FDECEC784F9783
  NZ4040000325A0A99699C2A
  NZ4040000C7E27741A40E5C
  NZ4040000338216BAB230CA
  NZ4040000B20E98763301D5
  NZ4040000C01BFD38BE87F1
  NZ4040000850BD1160974D1
  NZ4040000DC69C7DD248F92
  NZ40400003A23C8C59345F2
  NZ4040000C67188836A28A6
  NZ4040000E747534E0A679C
  NZ4040000273159980DB9FE
  NZ404000098297943D5F127
  NZ40400009E2FCF385E2312
  NZ404000039E5670DAEB2A6
  NZ4040000D09DE3619CBD4A
  NZ40400004B9E8F3C995747
  NZ4040000DB98B3398CB28F
  NZ4040000F4B5BBC08F23E2
  NZ4040000700D00923F7669
  NZ40400003FFF38897749FE
  NZ40400002316C4D238C417
  NZ40400002C5236D7C6B635
  NZ404000017C2C1BF0E5886
  NZ4040000C57E0B8E4A9879
  NZ404000037AD2F93DB36F0
  NZ40400005201F622DB7835
  NZ404000029F05BB666DD18
  NZ40400008EF60AEB1C1E2D
  NZ40400003D693CB960F5C4
  NZ4040000F0C7D11A105E62
  NZ4040000D67895CB93A3E0
  NZ404000075CDA9F2D42149
  NZ40400002B8D20C1599A59
  NZ4040000EB94425B988E4B
  NZ404000016BECED757A29
  NZ4040000194B0C65A01E2A
  NZ4040000A6A14228460C7B
  NZ404000048BD56664D01EC
  NZ4040000B8E6A8B3599DBE
  NZ4040000BF99F9031B5874
  NZ4040000B6D73F5A4602D2
  NZ40400009663BF31896631
  NZ4040000C77B7C5F26F1E1
  NZ40400003104573F6FC3D4
  NZ4040000C7E0927D6D73A9
  NZ4040000D21BABA75FCFB2
  NZ40400006DA1EE97BA3BBA
  NZ404000089B38B5CEAC176
  NZ4040000E0B54EAE013D3B
  NZ4040000FF339FB6B3A9BC
  NZ4040000CE4E9DD4F4102E
  NZ40400009BFE6EEB001567
  NZ4040000321DA7AF2A57D1
  NZ404000087623FF507BDF1
  NZ4040000CD8B67FCEB613E
  NZ40400005789A4DB360787
  NZ4040000E8DDB71877A7B
  NZ404000019EDC580C15F80
  NZ4040000AEA6AF04995FC3
  NZ4040000D5A6DE2E73FB2E
  NZ4040000AAB167255734FA
  NZ40400001A698F886690B4
  NZ40400004B6E0AC8E8ACE5
  NZ4040000D74A80E418BF16
  NZ404000070CE83F434B93B
  NZ4040000AEC9FAF9E19570
  NZ4040000175EB4C1ABAD4B
  NZ4040000BB935EFC3AA19
   
  RUMSEO, TuấnLinh113 and tuanhue like this.
 2. Điệpkòi

  Điệpkòi New Member

  Tham gia ngày:
  18/2/16
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Money:
  $6
  Ăn đk 1code test chỗ này mệt đấy ad
   
  xuan dat thích bài này.
 3. Đinh Công Mệnh

  Đinh Công Mệnh New Member

  Tham gia ngày:
  20/2/16
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Money:
  $5
  nhiều mà nhìn nhiều code giống nhau
   
 4. tomrelyver

  tomrelyver New Member

  Tham gia ngày:
  22/3/16
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Money:
  $20
  AD ơi mình hay onl cho xin bộ code đi. sv 153 ^^
   
 5. HAITONY

  HAITONY New Member

  Tham gia ngày:
  29/3/16
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  Money:
  $0
   
 6. Vu Nam

  Vu Nam New Member

  Tham gia ngày:
  2/4/16
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Money:
  $5
  Men mới xin admin bộ code sever 93. Chân thành cảm ơn
   
 7. KangKaiba

  KangKaiba New Member

  Tham gia ngày:
  2/4/16
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Money:
  $5
  Ad cho mình xin 1 bộ code SV 155 với. Cám ơn rất nhiều.
   
 8. vuct1201

  vuct1201 New Member

  Tham gia ngày:
  3/4/16
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Money:
  $11
  Vâng cảm ơn add mất 30phut kich copu pate của em.ko được gì, add thương thì cho e xin bộ code 155 với nhé. thanks add
   
  Nheboi thích bài này.
 9. levancuong83

  levancuong83 New Member

  Tham gia ngày:
  7/4/16
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Money:
  $5
  bó tay. ad cho e xin code wa tin nhắn nhé server 149
   
 10. susuhero

  susuhero New Member

  Tham gia ngày:
  9/4/16
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Money:
  $26
  đã test hết đống này khoảng 1500 code dc mớ đồ, nói lun là tui chạy bằng soft auto ko có copy paste mất thời gian đâu nhá, ae có code mới quăng đây test cho
   
 11. susuhero

  susuhero New Member

  Tham gia ngày:
  9/4/16
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Money:
  $26
  file code đây 1494 cái
   

  Các file đính kèm:

  • cm1.txt
   Kích thước:
   36.5 KB
   Đọc:
   61
  Nheboi thích bài này.
 12. hoiancom

  hoiancom New Member

  Tham gia ngày:
  12/4/16
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  Money:
  $7
  bác có soft auto đó share e với đc k bác :D
   
  Nheboi and Stevenhung like this.
 13. Hieu Nguyen

  Hieu Nguyen New Member

  Tham gia ngày:
  6/4/16
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  15
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  Money:
  $25
  minh xin cai autu zi
   
 14. skyyy

  skyyy New Member

  Tham gia ngày:
  15/4/16
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Money:
  $5
  auto click ntn đấy chỉ t với
   
 15. RUMSEO

  RUMSEO New Member

  Tham gia ngày:
  1/9/16
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Money:
  $5
   
 16. RUMSEO

  RUMSEO New Member

  Tham gia ngày:
  1/9/16
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Money:
  $5
  ad oi co code sv 175 hok ad cho tôi bộ với ad
   

Chia sẻ trang này